همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۱۶:۸
Background image

اعلان کاریابی بست های جدید واحد تقویت

علاقه مندان میتوانند جهت آگاهی هرچه بیشتر به آدرس های ذیل مراچعه نمایند....

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۱:۴۸
Background image

اعلان کاریابی 5 بست جدید بخش واحد تقویت

علاقه مندان محترم میتوانند مشخصات بست های یاد شده را از آدرس های ذیل بدست بیآورند....

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳ - ۱۵:۳۷
Background image

اعلان کاریابی 3 بست جدید اداره ملی تنظیم امور آب 

علاقه مندان میتوانند مشخصات بست ها را از آدرس های ذیل بدست بیآورند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۹:۳۴
Background image

تمدید اعلان بست های 3الی 5 مرکزی و ولایتی

تمدید اعلانات بست های (۳-۵) ادارات ولایتی و مرکزی ، اداره ملی تنظیم امور آب...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱ - ۱۴:۳۸
Background image

اعلان کاریابی تعداد 292 بست رتبه سوم الی پنجم مرکز

اداره ملی تنظیم امور آب به تعداد 292 بست رتبه سوم الی پنجم ادارات مرکزی خویش را به اعلان رقابتی میسپارد. از اینکه پروسه اعلان بست ها و  دریافت فورم های درخواستی به صورت الکترونیکی صورت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱ - ۱۱:۵۰
Background image

اعلان کاریابی تعداد 983 بست کمبود اداره ملی تنظیم امور آب

اداره ملی تنظیم امور آب به تعداد 983 بست رتبه سوم الی پنجم ادارات ولایتی خویش را به اعلان رقابتی میسپارد. علاقه مندان میتوانند با مراجعه به دفاتر ولایتی ریاست های حوزه های دریایی در . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۱۵:۲۵
Background image

اعلان کاریابی یک بست جدید اداره ملی تنظیم امور آب

اداره ملی تنظیم امور آب پست  ذیل را از طریق پروژه واحد تقویت در سایت اکبر به اعلان گذاشته است

علاقه مندان میتوانند به لینک پایین مراجعه نموده ثبت نام نمایند.     

http://www.acbar . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۱۰:۵۱
Background image

اعلان کاریابی3 بست جدید اداره ملی تنظیم امور آب

اداره ملی تنظیم امور آب پست های ذیل را از طریق پروژه واحد تقویت در سایت اکبر به اعلان گذاشته است

علاقه مندان میتوانند به لینک پایین مراجعه نموده ثبت نام نمایند.     

بااحترام

بخش . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۱۳:۱۹
Background image

اعلان کاریابی

اداره ملی تنظیم امور آب پست های ذیل را از طریق پروژه واحد تقویت در سایت اکبر به اعلان گذاشته است

علاقه مندان میتوانند به لینک پایین مراجعه نموده ثبت نام نمایند.   

http://www.acbar . . .

Pagination