معرفی رئیس عمومی مالی و اداری

محترم احمد رشاد حکیم فرزند شفیق الله در سال 1367 خورشیدی در قریه سهاگ ولسوالی بگرامی ولایت کابل چشم به جهان گشوده آموزش دوره مکتب خویش را در لیسه حبیبیه کابل در سال 1384 ه. ش به پایان رسانید.

آقای حکیم دارای دو سند ماستری در رشته های اقتصاد و توسعه و علومی سیاسی از پوهنتون های پونه و یوپی کشور هندوستان می باشد.

وی ضمن تدریس در پوهنتون ها، بیشتر از 10 سال در نهاد های دولتی و غیر دولتی و موسسات بین المللی USAID, ADB و UNDP ایفای وظیفه نموده است.

آقای حکیم اکنون به عنوان رئیس عمومی مالی و اداری اداره ملی تنظیم امور آب ایفای وظیفه نموده همراه با خانواده بزرگ مدیریت آب به جامعه و کشور خویش  خدمت رسانی می کند.

 

Image 8547